Vuokrakoti, osaomistus vai oma asunto – mikä on kannattavin asumismuoto?
Asumismuodon pohdinta tulee yleensä ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun mietitään muuttoa vuokra-asunnosta omaan kotiin, ja vaihtoehtoina pohditaan vuokra- ja omistusasumista, kahden ääripään hyviä ja huonoja puolia. Aina asunnon ostoa pohtiva ei kuitenkaan muista, että näiden väliltä löytyy vaihtoehtoja: asumisoikeusasunto ja osaomistusasunto.

Päätös sopivasta asumismuodosta riippuu useimmiten asumisen kustannuksista, valmiudesta ottaa lainaa sekä pohdinnoista, kuinka paljon haluaa esimerkiksi itse vaikuttaa asunnon ulkonäköön ja ratkaisuihin tai paljonko taas arvostaa vapautta vaihtaa maisemaa nopeasti. Lisäksi päätökseen vaikuttaa paljon oma elämäntilanne: onko oikea aika ostaa oma asunto, vai sopiiko juuri nyt paremmin jokin muu vaihtoehto?
Vuokra-asunto

Vuokra-asunto on yleensä ensimmäinen oma koti, sillä vuokrakotia varten ei tarvita vielä suuria säästöjä, vaan alkuinvestoinniksi riittää vuokravakuuden tai takuuvuokran summa, joka yleensä vastaa 1-3 kuukauden vuokraa. Kuukausittaisena asumiskustannuksena on vuokra – sekä lisäksi asumisen muut vuokralaiselle kuuluvat kulut, useimmiten esimerkiksi vesi ja sähkö.

Vuokra-asumisen hyvänä puolena on vapaus muuttaa jopa kuukauden irtisanomisajan puitteissa ja siksi moni viihtyykin vuokralla – jos unelmatyöpaikka löytyy yllättäen toiselta paikkakunnalta tai elämäntilanne muuten muuttuu nopeasti, vuokra-asunnosta pääsee nopeasti ja helposti eroon. Lisäksi vuokralaisen ei tarvitse huolehtia asunnon kunnossapidosta, vaan vuokranantaja korjaa tai korvaa rikkoutuneet kodinkoneet ja huolehtii muista korjauksista. Vuokralaisen vastuulla on ainoastaan ilmoittaa vuokranantajalle jos asunnossa ilmenee puutteita tai korjattavaa tai jokin rikkoutuu.

Huonona puolena vuokra-asumisessa on kuitenkin pitkän päälle se, että vuokra-asuntoa ei vuokralainen voi remontoida oman näköisekseen, vaan vuokranantajalla on asunnon omistajana aina viimeinen sana muutoksissa. Vuokralainen voi sopia pienistä muutostöistä vuokranantajan kanssa, mutta kaikki vuokranantajat eivät halua vuokralaisen tekevän mitään muutoksia asuntoonsa.

Lisäksi vuokralla asuminen tulee pitkällä aikavälillä kalliimmaksi kuin muut asumismuodot, sillä kuukausivuokra on usein laskettu kattamaan vastikkeen lisäksi myös vuokranantajan muut kulut, kuten lainan lyhennykset. Vuokralla asuminen on usein hyvä ratkaisu ensimmäiseksi kodiksi, mutta elämäntilanteen vakiintuessa moni haluaa siirtyä omaan asuntoon, jossa asunnon muokkaaminen omannäköiseksi on vapaampaa ja vuokran sijaan maksaakin omaa asuntolainaansa pois.
Asumisoikeusasunto

Välimuoto omistus- ja vuokra-asumisen välillä on asumisoikeusasunto. Asumisoikeusasunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, jonka saa takaisin pois muuttaessaan ja kuukausittain asukas maksaa asunnosta käyttövastiketta. Käyttövastike vastaa omistusasunnosta maksettavaa vastiketta ja sillä katetaan talon kuluja.

Kulut asumisoikeusasunnossa ovat omistusasuntoa edullisemmat. Asumisoikeusmaksu voi olla korkeintaan 15% asunnon hankintahinnasta ja kuukausittaisena asumiskustannuksena on vastike sekä mahdollinen oma lainanlyhennys, jos asumisoikeusmaksua varten on ottanut lainan.

Asumisoikeusasuntoa asukas ei kuitenkaan missään vaiheessa omista, eikä sitä voi lunastaa omaksi. Omistuasuntoa se kuitenkin muistuttaa siinä, että asukas voi tehdä asunnossa kunnossapito- ja korjaustöitä ilmoittaen niistä asunnon omistajalle ja suurempia muutoksia omistajan luvalla. Asuntoa voi siis jossain määrin remontoida oman maun mukaiseksi. Hyvänä puolena omistusasuntoon nähden voi pitää sitä, että asunnon omistaja kuitenkin on lopulta vastuussa asunnon kunnossapidosta, toisin kuin omistusasunnossa, jossa asukas vastaa itse omistajana kaikesta.

Kuka sitten on asumisoikeusasunnon omistaja ja kuinka asumisoikeusasunnon voi saada? Yleensä omistajana on talon rakennuttajayhtiö ja asuntoa tulee hakea sen kunnan jonotusnumerolla, josta asunnon haluaa. Jonotusnumeron saatuaan täytetään asumisoikeusasuntohakemus. Asumisoikeusasuntoa ei voi saada ihan kuka tahansa, vaan asunnolle tulee olla tarve. Tämä tarkoittaa käytännössä, että voidakseen saada asumisoikeusasunnon hakijalla ei saa olla niin paljon säästöjä, että hän saisi ostettua samalta alueelta vastaavanlaisen asunnon, eikä hän saa myöskään hakiessaan omistaa asuntoa samalta alueelta. Ennen asumisoikeusasunnon haussa oli myös tulo- ja omaisuusrajat, mutta niistä on nyt luovuttu.

Asumisoikeusasunnossa on siis vähemmän vastuuta kuin omistusasunnossa ja sen voi saada pienemmällä investoinnilla. Lisäksi asumisoikeusasunnossa on suurempi vapaus remontoida ja muokata asuntoa omien mieltymysten mukaan kuin vuokra-asunnossa, vaikkakaan vapaus ei ole aivan yhtä suuri kuin omassa asunnossa. Asumisoikeusasuminen on myös vuokra-asunnon tapaan huoletonta asunnon omistajan kantaessa vastuun asunnon kunnossapidosta. Asumisoikeusasunnon voi myös irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jolloin saa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna takaisin. Asunnosta luovuttaessa myös asukkaan tekemistä kunnostustöistä voidaan maksaa hyvitystä.
Osaomistusasunto

Osaomistusasunto, samoin kuin asumisoikeusasunto, on alkuun rakennuttajayhtiön omistuksessa, mutta asukas voi määräajan päätteeksi halutessaan lunastaa asunnon kokonaan itselleen. Osaomistusasunnossa asukas maksaa ensin osaomistusmaksun eli käytännössä ostaa osan asunnosta omistukseensa. Sen jälkeen hän asuu asunnossa vuokralla tietyn määräajan ja määräajan päätyttyä voi lunastaa asunnon kokonaan omakseen. Ostettava osuus asunnosta on tyypillisesti 20-30% ja vuokrasopimus tehdään vähintään 5-12 vuoden määräajaksi. Asunnosta tehdään sekä kauppakirja että vuokrasopimus, mikä tarkoittaa, että asukasta koskevat vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet ensimmäisten asumisvuosien ajan – vuokranantaja huolehtii esimerkiksi asunnon kunnossapidosta ja maksaa vastikkeet.

Osaomistusasunto sopii hyvin elämäntilanteeseen, jossa tietää haluavansa oman asunnon, mutta säästöjä ei ole vielä riittävästi. Lisäksi asumisen alkuvuodet ovat huoletonta vuokra-asumista asunnon omistajan huolehtiessa vuokranantajan velvoitteista. Toisaalta, koska osaomistusasunnossa asutaan alkuun vuokralla, määräajan aikana asukkaan on myös noudatettava vuokrasopimuksen ehtoja ja tämä voi rajoittaa esimerkiksi sitä, voiko asuntoa jo vuokra-aikana ryhtyä remontoimaan omannäköisekseen.

Myös osaomistusasunnon saamiseksi on tehtävä hakemus ja täytettävä valintakriteerit. Osaomistusasunnoista monet sijaitsevat valtion korkotuella rakennetuissa taloissa ja silloin valinnassa ensisijalla ovat asuntoa kiireellisesti tarvitsevat hakijat – esimerkiksi pienituloiset ahtaasti asuvat perheet. Vapaarahoitteisissa osaomistusasunnoissa valintakriteerit voivat kuitenkin olla erilaisia ja niihin kannattaakin hakiessaan tutustua tarkkaan.

Alkuinvestoinnin lisäksi asukas maksaa osaomistusasunnosta vuokraa ensimmäiset asumisvuotensa. Osaomistusasunnon vuokra kattaa yleensä ainoastaan asunnon kulut eli vastikkeet ja muut kulut, se on siis todennäköisesti edullinen vaihtoehto myös vuokra-aikana ja ostokustannus jakautuu myös kätevästi kahteen osaan. Vuokra-aikana on myös mahdollista lunastaa lisäosuuksia asunnosta itselleen, 49% asti.
Omistusasunto

Suomalaisista suuri enemmistö asuu omistusasunnossa – jopa 70%. Tämä johtuu osaltaan siitä, että meillä omaa asuntoa on perinteisesti avostettu osoituksena vauraudesta ja aloilleen asettumisesta. Oma asunto tuo elämään myös turvaa ja pysyvyyttä.

Asuessa omassa asunto-osakeyhtiömuotoisessa asunnossa kuukausittaiset asumiskustannukset koostuvat taloyhtiön vastikkeesta ja mahdollisesta lainan lyhennyksestä. Vastiketta maksetaan taloyhtiön menojen kattamiseksi. Osakkaiden maksamilla vastikkeilla maksetaan esimerkiksi taloyhtiön lämmitys- ja siivouskulut, jätehuolto, isännöitsijän ja huoltoyhtiön palkkiot sekä mahdolliset remontteihin otettujen lainojen kulut ja lyhennykset. Useimmiten vastikkeen lisäksi asunnon omistaja on myös ottanut asuntolainan asunnon ostoa varten ja lyhentää sitä kuukausittain.

Omistusasunnon kulut ovat yleensä kokonaisuudessaan pienemmät, kuin vuokra-asunnon hinta samalta alueelta, mutta alkuinvestointi on luonnollisesti vuokra-asumiseen verrattuna suuri ja lainan saantia varten asunnon ostajalla täytyy olla säästöjä tai vakuuksia, ja säännölliset tulot. Oman asunnon ostamista varten täytyy siis usein säästää ja päätöstä harkita enemmän kuin vuokralle muuttamista. Oman elämäntilanteen ja talouden on hyvä olla jokseenkin vakaa asuntoa ostettaessa ja lainaan sitoutuessa säännölliset tulot turvaavat talouden. Omistusasunnossa asuessa on myös hyvä varautua siihen, että välillä asunto saattaa aiheuttaa yllättäviä menoja: asunnon omistajana vastaat itse isosta osasta asunnon kunnossapidosta, remontoinnista ja korjauksista ja hätävara säästötilillä voi tulla tarpeeseen.

Huonoina puolina omistusasumisessa voikin siis nähdä ostamiseen tarvittavan suhteellisen suuren säästetyn pääoman ja lainan ja lisäksi sen, että omistaessaan asunnon vastuu sen korjauksista ja huollosta on vuokra-asumista suurempi. Asunnon kunnossapidosta osa kuuluu taloyhtiölle, mutta suurin osa pienemmistä korjauksista jää asunnon omistajan vastuulle ja joudut siis yleensä itse korjaamaan rikkoutumiset ja maksamaan korjaukset.

Kuitenkin omistusasunnon suurimpana hyvänä puolena on se, että omistaessasi asunnon itse, saat itse päättää, kuinka sitä remontoit ja tehdä siitä juuri itsellesi mieleisen - muistaen ottaa kuitenkin huomioon taloyhtiön säännöt ja vakuutusyhtiön ohjeet esimerkiksi kodinkoneiden asennuksista. Lisäksi moni arvostaa sitä, että lainaa lyhentäessä rahat eivät häviä tuhkana tuuleen, vaan maksaa tavallaan itselleen tulevaisuutta varten: asunto on sijoitus, joka ei yleensä menetä arvoaan ja myöhemmin myymällä hyvin pidetyn asunnon voi saada sijoittamansa rahan ja vähän lisääkin takaisin.
Mikä on oikea asumismuoto juuri sinulle?

Jokaisessa asumismuodossa on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin. Asumismuodon valinnassa kannattaakin pohtia omaa elämäntilannettaan, taloutensa tasapainoa sekä tulevaisuutta. Asumisen valinnoissa kannattaa pohtia, miten oma elämäntilanne tulee muuttumaan lähivuosina. Esimerkiksi valmistuvan opiskelijan voi olla hyvä asua ensin vuokralla, mutta vakituisen työpaikan saadessaan, ryhtyä jo harkitsemaan oman asunnon ostamista säästääkseen kuukausikuluissa ja kerryttääkseen omia säästöjään pitkällä tähtäimellä asunnon muodossa. Nuorelle lapsiperheelle taas vuokrakustannuksissa säästäminen voi onnistua parhaiten asumisoikeus- tai osaomistusasunnolla, jos säästöjä ei ole vielä ehtinyt kertyä ja lapsiperhearki ei mahdollista vielä nopeaa säästämistä suuren asuntolainan saamista varten.

Jos haluaa tehdä tulevaisuuden kannalta parhaan ratkaisun, pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavin vaihtoehto asumismuodoksi on omistusasunto. Jos vain oma elämäntilanne sen mahdollistaa, oman asunnon ostaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on investointi omaan tulevaisuuteen ja pienentää myös kuukausikuluja. Sekä vuokralla että asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa maksaa, ainakin osittain, kuukausittaista maksua, joka ei kerrytä omia säästöjä, vaan jonkun muun tilipussia. Oman asunnon asuntolainaa maksaessa taas tietää, että jossain vaiheessa, kun laina on maksettu, kuukausikustannukset asunnosta pienenevät pelkkään vastikkeeseen ja asunnon myydessä siitä taas saa aika varmasti paremman hinnan kuin minkä siitä itse alunperin maksoi. Oma asunto on varma ja turvallinen sijoitus, joka kannattaa pitkällä tähtäimellä, mutta asumismuodon valinnassa kannattaa aina pohtia omaa elämäntilannetta ja tarkastella omia tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä.

Oletko kiinnostunut omistusasunnon hankinnasta? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.
Muut blogipostit: