Kiinteistönvälittäjän tittelit – mitä eri lyhenteet oikein tarkoittavat?
Kiinteistönvälittäjällä voi olla pitkä lista erilaisia titteleitä. LKV, YKV, KiAT… Kiinteistönvälittäjän palveluita tarvitsevaa voi pohdituttaa, mitä nämä kaikki lyhenteet oikein tarkoittavat. Siksi avaankin tässä blogikirjoituksessa tittelit ja tutkinnot lyhenteiden takaa, sekä kerron, mitä ne kertovat välittäjän pätevyydestä.

Tutkinto tai pätevyys ei ole kiinteistöalalla pakollinen
Kiinteistöalalle voi tulla monenlaisesta taustasta ja esimerkiksi kaupallinen koulutus on yleinen pohjakoulutus. Alalla on tavanomaista oppia työtä sitä tekemällä ja hankkia pätevyyksiä pikkuhiljaa kokemuksen kertyessä.

Vaikka tutkinnot ja pätevyydet eivät ole alalla pakollisia, on titteleihin ja lyhenteisiin hyvä kiinnittää jonkin verran huomiota. Asuntoa myydessä ja ostaessa kyseessä on iso rahasumma ja arvokas omaisuus. Haluat siis varmasti, että kaupan hoito on osaavissa käsissä.

Kiinteistönvälitys on ala, jossa yksi tutkinto ei anna valmiuksia toimia parhaalla mahdollisella ammattitaidolla aivan kaikissa tilanteissa. Peruskoulutuksen jälkeen kerrytetään kokemusta ja voidaan erikoistua tiettyihin asioihin.

Opittavaa ja opeteltavaa kiinteistöalalla on paljon, sillä välittäjän on tunnettava esimerkiksi lakipykälät perusteellisesti. Välittäjät kehittävätkin omaa osaamistaan jatkuvasti. Alta löydät yleisimmät tutkinnot ja pätevyydet. Klikkaamalla pääset lukemaan, mitä kirjainyhdistelmät ja tittelit tarkoittavat.

LKV - Laillistetty Kiinteistönvälittäjä
Tämä on kaiken perusta. Lain mukaan jokaisessa kiinteistönvälitysliikkeessä työskentelevistä välittäjistä 50 prosentilla tulee olla LKV-pätevyys. Alan työt voi siis aloittaa myös ilman pätevyyttä ja niin usein tehdäänkin, sillä Keskuskauppapamarin LKV-koe on haastava ja siihen valmistautuessa on hyvä kerryttää ensin kokemusta ja osaamista käytännön työssä.

LKV-kokeen voi periaatteessa suorittaa kuka vain, sillä pätevyyden saamiselle ei ole koulutus- tai työkokemusvaatimuksia. Kuitenkin, kuten sanottu, koe on vaativa: sen läpäisi vuoden 2021 syksyllä vain 36% kokelaista. Kokeessa testataan osaamista alan lainsäädännöstä, hyvästä välitystavasta sekä välitystoimeksiannon käsittelystä ja hoitamisesta. Yleisimmin koe suoritetaan parin vuoden alalla työskentelyn jälkeen tai LKV-tutkinnon päätteeksi.

LKV-pätevyyden saatuaan välittäjä voi käyttää titteleitä kiinteistönvälittäjä ja asunnonvälittäjä. Vuokra-asunnon välittäjän pätevyyden haluavalle on oma vastaava kokeensa, LVV-koe, jonka suoritettuaan on laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä.

KiAT - Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, joka nykyisin tunnetaan myös nimellä KiLAT eli Kiinteistönvälitykseen suunnattu liiketoiminnan ammattitutkinto, on yksi yleinen pohjakoulutus kiinteistönvälitysalalle. Tutkinto antaa hyvät valmiudet osallistua myös edellä mainittuun LKV-kokeeseen.
KED - Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto
Kiinteistöedustajan tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kiinteistönvälitysalalla. Tämä koulutus on myös yksi suosittu pohjakoulutus alalle aikovalle tai alalla aloittelevalle välittäjälle ja samoin kuin kiinteistönvälittäjän ammattitutkinto, antaa hyvät valmiudet osallistua LKV-kokeeseen.

KED-, KiAT- tai KiLAT-tutkinnon suorittanut välittäjä on siis suorittanut alan perustutkinnon, mutta jos näiden koulutusten lisäksi hänellä ei ole LKV-pätevyyttä, voit päätellä, että hän ei ehkä ole vielä toiminut alalla kovin pitkään. Tutkinnon suoritettuaan hän kyllä varmasti toisaalta jo osaa asiansa, vaikka kokemusta ei ole ehtinyt karttua montaa vuotta.

YKV - Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto
Ylemmän kiinteistönvälittäjän tutkinnon voi suorittaa LKV-pätevyyden saatuaan. Sen suorittamiseen vaaditaan myös neljän vuoden työkokemus.

YKV-lyhenne kertoo, että välittäjä on työskennellyt alalla jo useamman vuoden. Sen lisäksi hän on läpäissyt LKV-kokeen. Jos näet välittäjän nimen perässä tämän lyhenteen, voit luottaa siihen, että olet tekemisissä jo kokeneen ammattilaisen kanssa.
PVS - Kiinteistöarviointimestari
Jos välittäjällä on nimensä perässä lyhenne PVS, on hän suorittanut Kiinteistöarviointimestarin kurssin. Tämä useiden kuukausien mittainen tutkinto valmentaa välittäjän arvioimaan erilaisia kiinteistöjä. Lyhenne tulee sanoista Property Valuation Specialist.

Jos etsit välittäjää arvioimaan asuntosi tai talosi arvoa, voi olla hyvä idea keskittyä välittäjiin, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet kiinteistöjen arvoa suorittamalla PVS-tutkinnon. Arviointitaidosta on toki hyötyä jokaiselle välittäjälle, mutta erityisesti arvioinnin erityisosaaminen voi olla tarpeen vaikkapa kuolinpesän myynnin kohdalla tai hyvin erikoisessa kohteessa.
Uudiskohdemestari eli NHS
Välittäjä voi myös erikoistua uudiskohteisiin. Tällöin hän voi suorittaa Uudiskohdemestarin tutkinnon eli NHS-tutkinnon. Lyhenne tulee sanoista New Home Specialist. Uudiskohteen ostamisessa ja myymisessä on omat erikoisuutensa ja siksi uudiskohteiden parissa työskentelevälle on tärkeää perehtyä aiheeseen tarkasti.
Kiinteistön viralliset arvioijat AKA ja KHK
AKA- tai KHK-lyhenteen nimensä perään liittävät välittäjät ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvioijia, jotka ovat suorittaneet AKA- tai KHK-kokeen.

AKA tarkoittaa auktorisoitua kiinteistöarvioijaa. AKA-pätevyyteen vaaditaan soveltuva koulutus ja läpäisty AKA-koe. Auktorisoitu arvioija on sitoutunut noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä ja ohjeita. AKA-arvioija voi tehdä virallisia puolueettomia arvioita kiinteistöjen arvoista esimerkiksi vakuutusarvioita tai perinnönjakoa varten.

KHK puolestaan tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää kiinteistönarvioijaa. KHK-arvioijan toiminta perustuu lakiin eli hänen arviotaan tulee käyttää tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa, jotka liittyvät kiinteistöihin, arvopapereihin ja sijoituksiin ja kiinnitysluottoihin.
Kaupanvahvistaja
Kaupanvahvistaja pitää huolta siitä, että kiinteistökauppa toteutuu oikein ja lain mukaan. Kaupanvahvistajan on oltava paikalla kauppakirjoja allekirjoitettaessa, tarkistaa kaupan yksityiskohtien olevan lainmukaisesta ja vahvistaa kaupan todistuslauselmallaan.

Moni kiinteistönvälittäjä on myös kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajana toimimiseen ei tarvita erillistä pätevyyttä, vaan lupa toimimiseen haetaan käräjäoikeudesta tai maanmittauslaitokselta. Kaupanvahvistajia voivat kuitenkin olla myös esimerkiksi maanmittauslaitoksen tai poliisin virkamiehet.

Etsitkö kokenutta kiinteistönvälittäjää? Varaa ilmainen arviokäynti tästä.
Muut blogipostit: